Na chorobę Alzheimera choruje w Polsce 300 tys. osób. Mimo powszechności tej choroby, jest ona niestety nadal powodem do wstydu, osamotnienia i niepokoju dla opiekunów osób chorych. Jednak nie musi tak być – nad zmianą takiego stanu rzeczy od kilku lat aktywnie pracuje samorząd województwa mazowieckiego m.in. poprzez działania podejmowane przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej. W najnowszej kampanii społecznej, MCPS namawia do tego, aby mówić głośno o chorobie Alzheimera – ponieważ jest to schorzenie, którego przebieg można łagodzić.

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej rozpoczęło kampanię, która ma zachęcić opiekunów osób chorych na chorobę Alzheimera do mówienia o niej bez poczucia wstydu. – Stygmatyzacja i niechęć do rozmowy na ten temat są w naszym społeczeństwie nadal bardzo silne, przez co cierpią zarówno chorzy, jak i ich opiekunowie. Z tego powodu wychodzimy naprzeciw ich potrzebom, podejmując działania edukacyjne i destygmatyzujące – mówi marszałek Adam Struzik.

Alzheimer dotyka nie tylko osoby chore, ale także ich bliskich

Według badań przeprowadzonych przez Ogólnopolskie Porozumienie Organizacji Alzheimerowskich 90 proc. opiekunów to najbliższa rodzina, nieprzygotowana do nowej, często bardzo wymagającej roli. Zajmowanie się chorym trwa zazwyczaj 8 do 14 lat, ale trzeba pamiętać, że jest to opieka często 24 godziny na dobę i bez wsparcia ze strony otoczenia. Jak poradzić sobie w tej sytuacji? Przede wszystkim otworzyć się na pomoc.

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej zachęca do tego, aby nie wstydzić się choroby swoich bliskich, a zamiast tego otoczyć ich ciepłem i miłością. Otwarcie się na ich przeżycia może pomóc opiekunom lepiej radzić sobie z często wymagającą rolą, a osoby chore wspomóc w utrzymywaniu dobrej kondycji fizycznej i psychicznej. – Czas spędzony wspólnie na rozmowach, dzieleniem się emocjami i wspomnieniami może być niezwykle cenny dla chorej osoby. Stymulowanie wspomnień, budowanie relacji i poczucie ciepła i bliskości mogą opóźnić rozwój objawów, a przy okazji pozwolą opiekunowi odnaleźć w sobie empatię i miłość – radzi dr Maciej Czarnecki, specjalista neurolog.

W ramach kampanii zrealizowane zostaną działania promocyjno-informacyjne w prasie i telewizji. Przygotowany został spot ukazujący problem choroby Alzheimera i nawołujący do nagłaśniania choroby, którego emisja odbędzie się w Kolejach Mazowieckich już 30 listopada.

Poza tym prowadzona jest stała komunikacja w mediach społecznościowych

Samorząd województwa – m.in. dzięki działaniom prowadzonym przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej  od kilku lat skupia się na wsparciu osób chorych na Alzheimera i ich bliskich. Początkowo były to środki przeznaczane na inicjatywy organizacji pozarządowych działających na rzecz osób chorych. Z czasem pojawiła się potrzeba działań systemowych. W 2018 r. stworzono konkurs, którego efektem są Dzienne Domy Pobytu dla osób z chorobami otępiennymi. – Chcemy wypracować model zajmowania się takimi osobami w pierwszych etapach choroby. Im szybciej da się zareagować na wstępne symptomy, tym większa szansa na spowolnienie rozwoju choroby – mówi Elżbieta Lanc, członek zarządu województwa mazowieckiego. – To daje nie tylko szansę na lepszy komfort życia chorych i ich bliskich, ale , jest też istotnym krokiem w procesie destygmatyzacji chorób otępiennych.

Spośród wielu inicjatyw, największym przedsięwzięciem jest stworzenie sześciu Dziennych Domów Pobytu prowadzonych przez wyłonione w konkursie organizacje. Zarząd województwa przyznał na pilotażowe trzy lata ponad 17 mln zł dofinansowania dla tych placówek. Z założenia pobyt w nich pomoże osobom na początku choroby Alzheimera możliwie jak najbardziej spowolnić jej postęp. Podopieczni będą mogli skorzystać m.in. z terapii psychologicznej, logopedycznej, stymulacji fizycznej, intelektualnej czy kulturalnej. Posiłki będą ułożone zgodnie z dietą Mind&Dash, która wspiera organizm w zachowaniu sprawności intelektualnej. Chorzy otrzymają profesjonalną pomoc, a ich opiekunowie czas na wytchnienie i zadbanie o siebie oraz wsparcie edukacyjne i psychologiczne – Sięgaliśmy po najlepsze europejskie wzory, opracowywaliśmy podstawy tych usług społecznych ze specjalistami. Teraz będziemy bacznie przyglądać się efektom. Co roku prowadzona będzie ewaluacja tego projektu i jeśli działania przyniosą efekty, będziemy zabiegać o jego kontynuację – zapowiada Elżbieta Bogucka, zastępca dyrektora ds. społecznych Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej.