Terapia uzależnień jest kompleksowym procesem, mającym na celu pomoc osobom borykającym się z różnymi rodzajami uzależnień w powrocie do zdrowego, wolnego od nałogu życia. Jest to wieloetapowy i długotrwały proces, który wymaga zaangażowania zarówno ze strony terapeuty, jak i samej osoby uzależnionej.

Dla tego terapia uzależnień jest taka ważna?

Terapia uzależnień jest niezwykle ważna, ponieważ uzależnienia mają negatywny wpływ na zdrowie fizyczne, emocjonalne i społeczne jednostki, a także na jej relacje z innymi. Główne cele, jakie ma terapia uzależnień w Wieliczce jest nie tylko przerwanie nałogowego zachowania, ale także rozwinięcie umiejętności radzenia sobie z trudnościami, budowanie zdrowych relacji i osiągnięcie trwałej abstynencji.

Pierwszym krokiem w terapii uzależnień jest ocena i diagnoza. Terapeuta przeprowadza dogłębną ocenę, mającą na celu zrozumienie rodzaju uzależnienia, jego stopnia i wpływu na życie osoby uzależnionej. Terapeuta bada również czynniki ryzyka i współwystępujące problemy zdrowotne lub psychiczne, które mogą wpływać na uzależnienie.

Czym się różni terapia indywidualna od grupowej?

Terapia indywidualna stanowi kluczowy element procesu leczenia uzależnień. W trakcie sesji terapeutycznych osoba uzależniona ma możliwość indywidualnej pracy nad swoimi problemami i emocjami związanymi z uzależnieniem. Terapeuta pomaga w identyfikacji i zrozumieniu głęboko zakorzenionych przekonań i wzorców myślowych, które mogą sprzyjać uzależnieniu. Razem opracowują strategie radzenia sobie z pokusami, negatywnymi emocjami i sytuacjami stresowymi.

Terapia grupowa odgrywa istotną rolę w terapii uzależnień, umożliwiając osobie uzależnionej spotkanie innych ludzi z podobnymi doświadczeniami. Grupa zapewnia wsparcie emocjonalne, wzajemną odpowiedzialność i możliwość dzielenia się trudnościami i sukcesami. 

W terapii grupowej, którą prowadzi poradnia psychologiczna w Wieliczce osoby uzależnione, uczą się od siebie nawzajem i wzmacniają swoje umiejętności społeczne. Terapeuta prowadzący sesje grupowe stwarza atmosferę zaufania i akceptacji, umożliwiając uczestnikom wyrażanie swoich uczuć i myśli bez obawy przed osądami.